Тази благородна цел е целта на Ислямския университет, който иска да я осъществи по пътя на приканването ( деа`ва ) и разяс-няване на науките. За да се осъществи това, деканата за научни изследвания се занимава с програмиране и подготвяне на много желани и научни мероприятия, като степенувани изучавания на Исляма и неговите добри качества, и тяхното разпространяване, и се грижи да предаде на синовете на ислямската общност най-достоверните и правилни знания  за Исляма, за неговото убежде-ние и вяра, и неговите задължения.

   Тази благородна цел е целта на Ислямския университет, който иска да я осъществи по пътя на приканването ( деа`ва ) и разяс-няване на науките. За да се осъществи това, деканата за научни и ...

на Исляма да бъде истинската Божия религия. Следните са само три от най-очевидните. Първият аргумент се основава на Божия произход на наименованието на религията и разбирането на смисъла му. Вторият представлява единствените по рода си и лесно разбираеми учения във връзка с отношението между Бог, човек и творение. Третият аргумент се извежда от факта, че Ислямът е достижим по всяко време от всички хора. Тези аргументи са три основни компонента, които логиката и разума изискват, за да може една религия да се прецени като истинска Божия. На следващите страници тези компоненти ще бъдат обяснени детайлирано.

на Исляма да бъде истинската Божия религия. Следните са само три от най-очевидните. Първият аргумент се основава на Божия произход на наименованието на религията и разбирането на смисъла му. Вторият п ...